Błogosławieństwa » Informacje » + Błogosławieństwa małżonków

W każdą I niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. o godzinie 11.00 dar Bożego błogosławieństwa przyjmują małżonkowie. 

Po błogosławieństwie mszalnym rozpoczyna się  obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Poprzedza go krótkie wprowadzenie Kapłana, następnie małżonkowie powtarzają słowa przysięgi małżeńskiej i każda para indywidualnie podchodzi do ołtarza, by przyjąć na dalsze lata wspólnego życia dar Bożego błogosławieństwa. W tym czasie splecione dłonie małżonków przewiązane są stułą. Błogosławieństwo Ojca, spływające na małżonków z nieba przez posługę kapłana, napełnia męża i żonę mocą i zdolnością do owocnego wypełnienia powołania, wyzwala ich z egoizmu, otwiera oczy na grzech, leczy wszelkie rozdarcia, scalając naruszoną jedność.

Na koniec małżonkowie osobiście oddają się Maryi w niewolę miłości, obchodząc dookoła ołtarz. Kilka minut ufnej modlitwy sprawia, że wkraczają w przestrzeń cudownego działania Boga i to tylko od ich otwartości na łaskę zależy, ile z tej cudowności wniosą w swą wspólną codzienność.

+ powrót