Informacje dla grup pielgrzymkowych

Wszystkie grupy zorganizowane pragnące nawiedzić nasze Sanktuarium prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami:

Folder o naszym Sanktuarium: