PAULINI » Konwent

Do naszej wspólnoty klasztornej należą następujący ojcowie i bracia:

Przeor klasztoru

o. Jacek Toborowicz

Podprzeor klasztoru

o.Tomasz Chmielewski

Magister nowicjatu

o. Bernard Wulczyński

o. Stanisław Knapek

o. Jan Meller

o. Symplicjusz Berent

o. Krzysztof Rodak

o. Andrzej Kucharski

o. Jacek Frączek

Socjusz Magistra Nowicjatu

o. Szymon Zaufal

br. Leszek Majka

br. Janusz Herduś

oraz Bracia Nowicjusze